Na kreativní nápad spojený s Mendelem mohou zájemci díky minigrantům získat až 50 tisíc korun

Věda

V roce 2022 si nejen Brno připomíná 200. výročí narození Gregora Johana Mendela. Jako jednu z aktivit spojenou s oslavami tohoto výročí připravuje město vyhlášení tzv. minigrantů MENDEL 2022. Minigranty bude možné využít v gastronomii, kultuře, street artu, zkrátka kdekoliv. Předpokladem je zajímavý a originální nápad. Rozděleny budou celkem 3 miliony korun. Do oslav se může zapojit každý obyvatel Brna, kreativní osobnost, podnikatel, spolek apod. Každý pak může získat až 50 tisíc korun na svůj nápad.

Minigranty jsou formou propagace a zájemcům budou peníze vypláceny zpětně na základě doložené (foto)dokumentace. Zvolená forma je méně náročná než uzavírání smluv o poskytnutí dotace. V případě potřeby se připouští zálohové platby do výše 50 % požadovaných nákladů.

O minigranty si budou moci zájemci žádat na https://mendel.brno.cz/, a to odesláním vyplněného formuláře ve třech fázích – do 2. května, 31. května nebo 30. června 2022. Zprvu tak bude možné žádat o podporu aktivit realizovaných do konce srpna.

V případě, že nebudou vyčerpány všechny finance, dojde k vyhlášení druhé výzvy s realizací aktivit od září do prosince letošního roku.