MUNISS 2023: Osmnáct studentů z osmi brněnských fakult navrhne nová chytrá řešení pro Technologický park Brno

Chytré Brno

Přes sedmdesát studentů a studentek se přihlásilo do letošního ročníku soutěže MUNISS, která byla v pátek 9. prosince slavnostně zahájena. Do tří soutěžních týmů se dostalo osmnáct z nich. Jejich úkolem bude zamyslet se nad využíváním chytrých technologií v Technologickém parku Brno a navrhnout konkrétní řešení k tomu, jak správu parku v tomto ohledu vylepšit.

Soutěžící MUNISS 2023. Zdroj: ESF MUNI

Řešit výzvy města nikoli postaru, ale „pomladu“, očima generace Z – to je základní myšlenka meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Letos o zapojení projevilo zájem 73 studentů a studentek ze tří brněnských univerzit – Masarykovy, Mendelovy a Vysokého učení technického. Místo v týmech ale bylo pouze pro 18 z nich. Vybral je organizační tým na základě studijních oborů vhodných pro zadané téma a zaslaných motivačních dopisů. „Výsledkem jsou tři šestičlenné týmy, v nichž se objevují studenti bakalářských i magisterských programů různých oborů vyučovaných na celkem osmi fakultách všech tří zmíněných univerzit,“ doplnila uvolněná zastupitelka Anna Putnová, která má na starosti oblast spolupráce s výzkumnými organizacemi. Co se týče oborů, vedle architektury (včetně krajinářské) nebo regionálního rozvoje se objevují třeba sociologie, environmentální studia, informační studia a knihovnictví nebo experimentální biologie.

Představení soutěžního tématu MUNISS 2023. Zdroj: ESF MUNI

„Velice si vážím toho, že se studenti a studentky rozhodli věnovat svůj už tak jistě velmi omezený volný čas na pomoc s rozvojem Brna – místa, kde tráví svá studia, a doufejme, že i místa, kde nastartují svůj profesní a rodinný život. Právě meziuniverzitní studentskou soutěž MUNISS považujeme za jednu z hlavních aktivit města Brna pro spolupráci se studenty místních vysokých škol. Nápady studentů, které vzešly z minulých ročníků MUNISS, byly mnohdy neobvyklé a odvážné, to je ale přesně cesta, kterou chceme při správě města jít. Nebát se vybrat si odlišné řešení, ale věřit tomu, že jdeme správným směrem. Velmi se tedy těším na soutěžní návrhy i na to, až společně budeme hledat cestu k realizaci těch nejlepších,“ uvedla Anna Putnová.

Slavnostní zahájení MUNISS, které se uskutečnilo v pátek 9. 12. 2022, předcházela o den dříve seznamovací akce s kurzy soft-skills a teambuildingovými aktivitami, aby se sehráli. Ze skupiny lidí, kteří se vzájemně neznají a do týmu byli nominováni s ohledem na svoje studijní zaměření, tak na konci dne byly stmelené soutěžní týmy s daným názvem a lídrem.

Účastníci slavnostního zahájení MUNISS 2023. Zdroj: ESF MUNI

V následujících měsících čeká studenty práce na návrzích nových řešení pro Technologický park Brno, která se týkají využití chytrých technologií chytrých přístupů ke správě areálu. Na podporu jejich inspirace pořádá organizační tým ideový workshop (slouží k inspiraci soutěžních týmů k řešení zadaného tématu, jedná se zpravidla o přednášky odborníků z praxe, které se vztahují k tématu) a zahraniční exkurzi (destinace bude upřesněna, v minulých letech jeli do Vídně nebo do Berlína), k intenzivní práci slouží pracovní workshop (na něm je k dispozici hlavní lektor a případně další zapojené osoby). V dubnu už týmy prezentují svoje výstupy nanečisto, o měsíc později před odbornou hodnotící komisí a 26. května budou slavnostně vyhlášeni vítězové.

Více informací je dostupných na http://www.muniss.cz/.