Brno - Město pro byznys!

ByznysChytré Brno

Výzkum Město pro byznys, hodnotící kvalitu podnikatelského prostředí a fungování veřejné správy, označil statutární město Brno jako jedničku v Jihomoravském kraji.

Při hodnocení vzal v úvahu velmi vysoký počet ekonomických subjektů na obyvatele i nadprůměrný počet živnostníků (obzvláště v porovnání se zbytkem Jihomoravského kraje). Výhodu města spatřoval i v jeho poloze související s dobrou dopravní dostupností. Vyzdvihl rovněž ohled na rozvoj a udržitelnost, který byl ilustrován vysokým počtem dobíjecích stanic pro elektromobily (v kontextu České republiky).

Oceněna byla rovněž kvalita webových stránek města a jejich přínos pro podnikatele, kteří zde mohou najít vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a dokonce i něco navíc. Nadprůměrných výsledků v rámci regionu dosahuje Brno také v podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích města.

„Pro mě je to velká radost, je to potvrzení toho, co se snažíme dělat. Snažíme se být městem, které je přívětivé pro podnikatele, úzce spolupracujeme s Regionální hospodářskou komorou. Díky tomu známe problémy, které jsou pro podnikatele důležité. Schválili jsme zásady pro investory, což ukazuje na dobrou spolupráci mezi podnikatelským sektorem a radnicí. Chceme se dále rozvíjet jako město, které je známo svými inovacemi, chceme se dále rozvíjet také například na poli elektromobility,“ shrnula primátorka města Brna Markéta Vaňková.