Město podpořilo mezinárodní projekt výzvy Excellence Hubs "GlaCerHub"

Věda

Region skla, tak je někdy označováno pomezí Slovenské a České republiky. Na straně jedné stojí tradice, na straně druhé malá šance na její udržitelnost. Proto vznikl projekt GlaCerHub Vysokého učení technického v Brně, který má být otevřenou platformou na posílení regionální konkurenceschopnosti v materiálové oblasti skla a keramiky a posílení přeshraniční spolupráce s Trenčínským samosprávným krajem.

Sklářství má na pomezí České a Slovenské republiky dlouholetou tradici jak ve vzdělávání a výzkumu, tak v průmyslu. Z dlouhodobého pohledu se však taková výroba nejeví udržitelná. Důvodem jsou vysoké energetické nároky či obtížná recyklace. Řešením je například zlepšení recyklace výrobků, vývoj technologií, které sníží náklady na energie nebo budou využívat bezemisní vytápění, ale také prodloužení provozní životnosti nových výrobků prostřednictvím ochranných nátěrů.

Na tuto situace právě reaguje projekt Vysokého učení technického v Brně a dalších partnerů GlaCerHub (Glass-ceramic innovation ecosystem for implementation of new research directions in applications). Otevřená platforma se bude zabývat analýzou situace, řešením problémů sklářského průmyslu, a především rozšířením sklářských a keramických technologií do dalších oblastí výroby a lidského života, jako jsou automobilové a strojírenské inženýrství, letecký průmysl, projektování a výstavba budov, elektronika a energetika, vodárenství, ale i zdravotnictví.

Koordinátory projektu jsou Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka a její FunGlass Centre of Excellence na slovenské straně a VUT v Brně a jeho součást CEITEC VUT na české straně. V rámci jihomoravského inovačního ekosystému budou členy konsorcia také Activair s.r.o. a TriCera s.r.o. (jako zástupci malých a středních firem), JCMM, z.s.p.o. (jako zástupce třetího sektoru) a Inveniam Group (jako evropský partner). Podporujícími partnery budou JIC, z.s.p.o. a Jihomoravský kraj.

V případě úspěšného přijetí projektu k financování bude projekt řešen v období 1. 1. 2023–31. 12. 2026. Předpokládaný rozpočet projektu je 4 999 800 EUR/4roky celkem a z toho cca 2 250 000 EUR pro partnery na české straně.

Město Brno dnes prostřednictvím rady vyjádřilo podporu projektu a zájem o seznámení se s výsledky projektu pro svou činnost. Zejména se jedná o potenciální spolupráci s partnery projektu z brněnského inovačního ekosystému i partnery projektu ze Slovenska v oblasti aplikace výzkumu a podpoře excelentní vědy v obou regionech.