Město a Akademie věd ČR uzavřou memorandum, zaměří se na výzkum i popularizaci

Věda

Brno podepíše s Akademií věd ČR memorandum, které prohloubí spolupráci ve výzkumu i při popularizaci vědy. Sdílení poznatků zároveň pomůže rozvoji města. Návrh schválili radní na svém zasedání.

„Memorandum posílí vzájemné fungování města a Akademie věd ČR. Cílem bude například společná podpora pracovišť zapojených do národních i mezinárodních programů. Dále půjde o sdílení odborných znalostí, jež se využijí k rozvoji Brna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dokument navíc vyzdvihuje popularizaci vědy napříč nejrůznějšími obory. „Spolupráce se očekává nejen v oblasti přírodních věd, ale také věd sociálních či humanitních,“ přiblížila brněnská zastupitelka pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

„Jsme velmi rádi, že Memorandum podepisujeme. Jako Akademie věd máme v Brně poměrně silné zastoupení několika významnými ústavy ze všech vědních oblastí, a potenciál pro vzájemně výhodnou spolupráci je zde velký,“ doplňuje předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Slavnostní podpis memoranda se plánuje na pondělí 11. září od 14.30 v Rytířském sále Nové radnice. Zúčastní se ho primátorka města s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou. Dostaví se i představitelé brněnských ústavů a poboček AV ČR nebo zástupci relevantních odborů magistrátu. Na akci se shrnou dosavadní společné úspěchy a představí se budoucí aktivity.

Nová dohoda naváže na současnou smlouvu o spolupráci, která platí od roku 2007.

Zpráva převzata z webu Brno.cz a doplněna o citaci předsedkyně AV ČR.