Kreativní vouchery Brno: výzva 2022

ByznysChytré Brno

Ode dneška do 31. 1. 2022 mohou malé a střední podniky se sídlem či provozovnou v Jihomoravském kraji žádat o finanční podporu ve výši až 100 000 Kč na spolupráci s kreativcem, jejíž výstup má za cíl zlepšení prezentace produktu, služby či procesu společnosti směrem k jejím klientům.

Z podaných žádostí budou 27. 4. 2022 vylosováni výherci, mezi které bude rozděleno až 4 500 000 Kč.

Každá získaná částka musí tvořit maximálně 75 % ceny zakázky u kreativce a je přidělována v režimu de minimis.

Detailní informace i podmínky účasti jsou k dispozici na webu implementační agentury.