Inspirace ze světa

Inspirace ze světa – Brno inspiruje zahraničí a zahraničí inspiruje Brno

Jsme součástí evropské iniciativy City Science Initiative
Jako jedno z mála měst bylo Brno v roce 2019 přizváno do poradní skupiny City Science Initiative, která slouží ke sdílení zkušeností ve spolupráci veřejné a akademické sféry a ve využívání vědeckých poznatků do běžného života občanů evropských měst. Skupina se při pravidelných setkáních a ve fórech věnuje tématům kvality ovzduší, duševního zdraví, mobilitě či technologiím ve městech a tvorbě komunit, kdy vůdčími městy jsou Amsterdam, Paříž, Soluň, Hamburk, Kluž a region Emilia-Romagna. Své poznatky poté předkládá relevantním institucím Evropské unie a podílí se na tvorbě politik.

Učíme se od partnerů a tvoříme chytrou čtvrť v rámci projektu H2020 RUGGEDISED
Za pomocí moderních technologií a inovativních přístupů vznikne první chytrá čtvrť v Brně. Plán na přestavbu Špitálky vzniká jako součást evropského projektu RUGGEDISED, který byl zahájen v roce 2016 a jeho ukončení je plánováno na příští rok. Spojilo se v něm šest měst, aby ukázalo Evropanům, jak se dají stavět metropole, které spotřebují méně energie, vyprodukují méně emisí, je v nich méně hluku a celkově se v nich tak nějak příjemněji a ohleduplněji žije. Dnes v projektu hrají první housle Rotterdam, Umeå a Glasgow, doplňuje je právě Brno, Parma a Gdaňsk.

Vše o projektu najdete na webu:
https://respitalka.brno.cz

Účastníme se výzvy ICC- Intelligent Cities Challenge
Výzva inteligentních měst 2020 je mezinárodní soutěž vyhlašovaná Evropskou komisí, určená pro 100 vybraných evropských měst, která prokážou hluboký zájem a motivaci rozvíjet se pomocí digitální transformace směrem k lepší udržitelnosti.

Do soutěže se Brno přihlásilo v červnu 2020 a závěr programu je naplánován na konec roku 2022, s možností jeho dalšího prodloužení.

Během tohoto období všichni účastníci pracují na vybraných projektech a upevňují vazby s podobně zaměřenými městy a odborníky. Dále se účastní odborného mentoringu, školení, konferencí a workshopů.

Město Brno, jako jediný zástupce z České republiky, hodlá v této výzvě rozvíjet práci se senzorickými daty, vylepšit portál DATA.BRNO a také Brňany velmi oblíbený e-shop městských služeb Brno iD.

Více o projektu a účastnících naleznete na webu:
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

Jsme partnerem a „ideamakerem“ mezinárodního veletrhu URBIS SMART CITY FAIR
Akce přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představují lídři v oblasti Smart city. Během dvou dnů se potkávají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.