Probíhá přihlašování pro talentované studenty do soutěže MUNISS 2022

Chytré Brno

Během letošního ročníku Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS 2022 se studenti zaměří na post-indutriální oblast na Špitálce. Jedná se o nevyužívanou část brněnských tepláren, kde je do budoucna v plánech města počítáno s přestavbou a vznikem chytré čtvrti.

U teplárny vznikne chytrá čtvrť. Špitálka má ověřit cíle moderních  technologií | Hospodářské noviny (HN.cz)
Budoucí chytrá čtvrť Špitálka. Vizualizace: A800

Studenti budou mít v rámci projektu za úkol navrhnout dočasné řešení dané lokality. Nastínit aktivity a realizovatelné alternativy pro podporu rozvoje, zapojení daného území do stávající městské infrastruktury a obecně připravit vhodné podmínky pro budoucí výstavbu.

Cílem studentských projektů je tedy vypracování komplexního manuálu pro dočasné užívání dané lokality, řešící způsob využití, určení časového horizontu a definování relevantních podmínek.

Přihlašování probíhá do konce prosince na webu www.muniss.cz.