EU Week of Regions and Cities 2023 – brněnský workshop

Chytré Brno

V minulém týdnu proběhla konference „Evropský týden regionů a měst“.

Jedná se o každoroční čtyřdenní akci, během níž města a regiony prezentují své schopnost vytvářet podmínky pro růst, schopnost vytvářet pracovní místa. Prezentují, jak dokážou implementovat politiky soudržnosti Evropské Unie a následně tak zvyšovat význam místní i regionální úrovně.

EU Weeku se zúčastnili zástupci města Brna – magistrátu. Dále z krajského úřadu, z JCMM a také z inovační agentury JINAG. Všem těmto účastníkům pomáhalo s organizací a programovou náplní Stálé zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu.

Za město Brno jsme představili společně s dvěma polskými a jedním chorvatským regionem odborný interaktivní workshop: „Talent attraction and retention: Showcasing regional strategies. “

Tedy jak přitáhnout a udržet talenty ve městech a regionech. I v nabité programové konkurenci se nám podařilo přilákat maximum diváků. Workshopu se zúčastnilo cca 100 návštěvníků a po něm následoval ještě profesionální networking.

Celá konference byla členěna do šesti tematických bloků s nespočtem přednášek a workshopů:

-regiony v postindustriální transformaci

-místní změna energetiky pro bezpečnost a udržitelnost

-podpora sociálních inovací

-udržení talentů pro regionální růst

-malá a středně velká městská centra jako hnací síla růstu 

-překonání překážek přeshraniční spolupráce

Dále byla doplněna o doprovodný program, side eventy a výstavní prostor se stánky s odborným prezentacemi různých evropských uskupení, programů a iniciativ.

EWRC byl přínosný zejména možnostmi představit město Brno a potažmo celý Jihomoravský kraj, s možností ukázat a diskutovat probíhající projekty i výzvy, kterým evropská města a regiony čelí.