Lákání talentů z partnerského města: lektorát češtiny v Charkově

Science

JCMM, z.s.p.o.

Costs: 3 700 000 Kč

Period: 2019 - 2022

Lákání talentů z partnerského města: lektorát češtiny v Charkově

Projekt cílí na talentované studenty z partnerského města Charkova, kterým nabízí výuku českého jazyka a zprostředkovává přijímací zkoušky na brněnské univerzity.

Stipendia jsou poskytnuta talentovaným studentům zejména magisterského a doktorandského
studia, případně studia bakalářského na první rok jejich studia v Brně. Jedná se o částku 7 000,-
Kč pro jednoho studenta na měsíc po dobu 10 měsíců. Další rok/y studia mají studenti nárok na
stipendium, které jim udělují a hradí brněnské univerzity, a to na základě smluv mezi JCMM
a brněnskými univerzitami (MUNI, VUT v Brně, MENDELU).