Creative Business Cup: výzva 2022

Business

Do 17. 1. 2022 probíhá přihlašování start-upů do soutěže Creative Business Cup 2022, ve které mají společnosti z kreativních odvětví možnost utkat se o účast na globálním finále v Kodani, ve kterém bude rozdělena řada cen včetně finanční odměny. Kromě kreativity řešení bude při výběru vítěze hrát roli i potenciál stát se celosvětově úspěšnou společností.

Samotná účast pak umožňuje propojit se s dalšími zajímavými projekty či investory z celého světa.

Detailní informace, podmínky účasti i kritéria hodnocení jsou k dispozici na webu pořadatele.