Využití vědy pro život v Brně

Boříme bariéry mezi veřejným, akademickým a podnikatelským prostředím, chceme být facilitátorem diskuze a lídr v určování směru rozvoje města.

S pokračující urbanizací roste role měst při řešení současných i budoucích celosvětových výzev. Je nutné zvýšit význam výzkumu pro řešení výzev měst, a to od zdraví, přes klima po socioekonomické otázky.

Město Brno si velice cení přítomnosti a práce místních výzkumných týmů a vnímá obrovský potenciál brněnských univerzit a vědecko-výzkumných center. Cílem je řešit užší propojení mezi výzkumem a cíli města; podporovat spolupráci mezi vědci a zaměstnanci městských firem, mezi univerzitami i firmami.

Je nutné, aby se vědecké poznatky prolínaly do života občanů města a zlepšovaly a zjednodušovaly jim život. Digitalizace úřadů, užití chytrých technologií v městském prostředí, opatření zmírňující následky klimatické změny, bezpečnost pohybu po městě, to jsou jen příklady možností, které spolupráce různých aktérů ve městě může přinést.

Jak to funguje

Navštivte sekci Spolupráce s městem Brnem, kde najdete aktuální příležitosti pro spolupráci. Nebo nám přímo napište na academia@brno.cz.

Už se povedlo

ESF MUNI přispěje ke zlepšení ovzduší v Brně

Dva speciálně vybavené měřící vozy nově zintenzivní měření znečištění ovzduší ve městě Brně a na jeden rok tak rozšíří měřící kapacity stávajícího monitoringu ovzduší. Cílem je zjistit, jaký typ znečištění ve městě převládá a jaké jsou jeho hlavní zdroje. Získaná data poslouží k aktualizaci akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší ve městě, jehož cílem jsou opatření s kladným vlivem na veřejné zdraví a kvalitu života jeho obyvatel.

Na projektu spolupracují kromě odborníků z Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, také Centrum dopravního výzkumu, centrum RECETOX a Oddělení dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna. Aktivitu shrnuje tisková zpráva a reportáž ČT24 (01:55:00).

RECETOX bedlivě sleduje data o vlivu prostředí města na život jeho obyvatel

Memorandum o spolupráci města Brna a prestižního výzkumného centra RECETOX je první vlaštovkou úzké spolupráce veřejného a akademického sektoru. Spolupráce se pohybuje v oblasti výzkumu faktorů ohrožujících zdraví, např. v monitoringu koncentrace prachových částic a CO2 v základních a mateřských školách, či ve sdílení dat z dlouhodobého výzkumu CELSPAC.

Jak je spjato lidské zdraví a zdraví planety? A co je Brno Living Lab? Podívejte se na shrnující video, kterým Vás provede prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., ředitelka centra RECETOX:

Vše o centru se dozvíte na https://www.recetox.muni.cz/.

CzechGlobe monitoruje prostředí ve městě a pomáhá nám připravit město na klimatickou změnu

Díky plodné spolupráci s Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) například víme, které z městských střech jsou vhodné pro solární panely. S odborníky centra pravidelně konzultujeme vhodnost opatření města pro omezení vlivu klimatické změny na město a jeho obyvatele. A v neposlední řadě poskytují městu data pro portál data.brno.cz, díky kterým se můžeme přesně a odborně rozhodovat.

Více o práci CzechGlobe se lze dozvědět na https://www.czechglobe.cz/cs/.

Six Research Centre hraje aktivní roli v plánování budoucí chytré čtvrti Špitálka

Za pomocí moderních technologií a inovativních přístupů a mezinárodní spolupráce vznikne první chytrá čtvrť v Brně. Six Research Centre v projektu koordinovalo zpracování počáteční analýzy, věnující se oblastem Electrical Grid and E-Mobility, ICT and Security, Mobility, Sharing Economy, Smart Thermal Grid a Smart Waste Management. Tvorba chytré čtvrti probíhá ve spolupráci s partnery ze zahraničních měst v rámci projektu Horizont 2020 s názvem RUGGEDISED.

Více o budování první chytré čtvrti v České republice na https://respitalka.brno.cz/

FNUSA-ICRC se podílela na studii, odhalující sílu protilátek proti covidu-19 u seniorů v Brně

V roce 2021 jsme financovali studii na zjištění množství protilátek v těle u osob s ukončeným očkováním proti covidu-19. Výzkum probíhal u seniorů nad 65 let. Cílem šetření bylo zjistit, nakolik jsou senioři po očkování fakticky chránění. Testování se uskutečnilo ve spolupráci se Společností Podané ruce a Diecézní charitou Brno. Data studie analyzuje přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno profesor Petr Husa, který posléze také nastíní očkovací strategii do budoucna.

Více o zahájení prací na studii se dozvíte v tiskové zprávě.

AdMaS nám radí, jak dále využít zbytkovou vodu z bazénu Lužánky

Díky studii jednoho z výzkumných center Vysokého učení technického v Brně, věnující se zpracování tepelné energie ze stokového systému, se můžeme lépe rozhodnout, jak využít zbytkovou vodu z plaveckého stadionu Lužánky. Ve spolupráci s městskou společností STAREZ-SPORT, a.s. plánuje město snižovat energetickou náročnost objektu a zvyšovat tak úspory. V další fázi budou zjištěná data a návrhy podkladem pro další rozhodování o budoucnosti objektu, s ohledem na nejnovější trendy v oblasti energetické udržitelnosti.

O výzkumných centrech VUT v Brně se více dozvíte zde https://www.vut.cz/en/rad/centres.