Brno stvrdilo partnerství v oblasti rozvoje vědy, výzkumu a inovací

Věda

Memorandum k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, budování výzkumné infrastruktury a podpory ekonomického rozvoje regionu založené na inovacích bylo podepsáno v Mendelově muzeu MU při zahájení Mendelovy mezinárodní genetické konference dne 20. července 2022.

Primátorka města Brna Markéta Vaňková podepsala se zástupci Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity, Regionální hospodářské komory Brno a akciovou společností CD XXI memorandum k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, budování výzkumné infrastruktury a podpory ekonomického rozvoje regionu založené na inovacích.

Signatáři vyjádřili vůli všech institucí systematicky rozvíjet lokality na území Jihomoravského kraje včetně statutárního města Brna s nejlepšími předpoklady pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a výroby v oblasti biomedicíny a biotechnologií pro Jihomoravský kraj, město Brno, jeho občany a další partnery soukromého a veřejného sektoru.

Všechny strany se podpisem memoranda rovněž zavázaly k aktivní spolupráci při rozvoji podnikatelských hubů, které mají podporovat ekonomickou činnost a přispívat k vyšší konkurenceschopnosti firem. Dalším z cílů je efektivní propojování akademické, podnikatelské a kreativní sféry zaměřené na růst podniků.