Brno podpořilo projekt MUNI Cybersecurity Innovation Hub

Věda

Podpořili jsme projekt Masarykovy univerzity CHESS podávaného do výzvy Excellence Hubs (Centra excelence) v programu HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01. Jedná se o spolupráci Masarykovy univerzity a estonské Tartuské univerzity spočívající ve zintenzivnění výzkumu a rozvoji inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bude-li projekt přijat k financování, bude řešen v letech 2023–2026. Jeho předpokládaný rozpočet je 3–5 milionů eur.

Projekt CHESS podporujeme a máme zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky. Vnímáme potenciál jeho výzkumných oblastí poskytovat technologie použitelné v rozvoji chytré správy města. Nedáme na něj finanční prostředky, ale v případě potřeby jsme otevřeni spolupráci s výzkumníky na potenciálním testování inovativních řešení.

Brno se, také jako sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ústředního správního orgánu pro kybernetickou bezpečnost České republiky, již dlouhodobě profiluje jako město chytré správy. Od roku 2009 investuje do inovativního podnikání a podpory talentů či výzkumu a vývoje; roční podpora již přesahuje 120 milionů korun. Orientuje se zejména na podporu podnikání a start-upů založených na výzkumu a vývoji, na popularizaci vědy, udržení a přilákání talentů nebo na aplikované vědy a chytrá řešení pro město.