Brno ocenilo osobnosti místní vědy

Věda

Statutární město Brno každoročně oceňuje významné osobnosti, které obohatily svou činností nebo dílem některou oblast veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Cenu města Brna uděluje město v oblastech technických a přírodních věd, lékařských věd a farmacie, společenských věd, mezinárodní spolupráci, mimořádný přínos městu Brnu a dalších. V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu.

Mezi oceněné osobnosti z místní vědecké komunity patří:

Přírodní vědy: prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.

Technické vědy: doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA

Lékařské vědy a farmacie: prof. MUDr. Alexandra Šulcová-Kučerová, CSc, FCMA

Společenské vědy: PhDr. Jiří Hlušička

Dalšími oceněnými za rok 2021 byli:

Dramatické umění: Ivana Hloužková

Architektura a urbanismus: prof. Ing. arch. Petr Hrůša

Sport: Barbora Krejčíková

In memoriam: P. František Lízna

Mimořádný přínos městu Brnu: Ing. Pavel Loutocký

Žurnalistika a publicistika: František Mikš

Zásluhy za svobodu a demokracii: Ing. Jiří Müller

Mezinárodní spolupráce města Brna: doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.

Hudba: Mgr. Ivan Sedláček

Literární činnosti: Martin Stöhr

Výtvarné umění a design: Pavel Tasovský

Pokud máte ve svém okolí významnou osobnost, kterou by město mohlo takto drobně ocenit v příštím roce, veškeré podmínky a postup najdete na webu města.