Brno je druhým nejlepším městem pro byznys v České republice

Byznys

Letos popatnácté hodnotila analytická agentura Datank podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy ve všech 205 obcích s rozšířenou působností v České republice. Výsledky srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ byly zveřejněny včera. Brno si v letošním ročníku připsalo mimořádný úspěch, když v rámci Jihomoravského kraje zvítězilo a v celostátním finále vybojovalo druhé místo. Na prvním místě se umístila Lysá nad Labem, bronzovou příčku obsadil Brandýs nad Labem–Stará Boleslav.

Romana Gábrlíková (Brno), Karel Otava (Lysá nad Labem) a Vlastimil Picek (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

Podle pořádající agentury má Brno velmi kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné podobě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou. O tom, že jsou u nás příznivé podmínky pro podnikání, svědčí vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, v celorepublikovém srovnání je ze všech 205 obcí s rozšířenou působností druhý nejvyšší. Stejně tak v našem městě působí nadprůměrný počet živnostníků. V rámci vyhlášení bylo připomenuto, že o rozvoji a ohledu na udržitelnost podnikání svědčí vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily.

Byli jsme také oceněni za to, že máme nadprůměrný podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a že vkládáme dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy. Každé takové ocenění potěší. Neméně důležitá je zpětná vazba a možnost hledat příklady dobré praxe u ostatních měst a obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již patnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností.

Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR. Jednotlivá města se do výzkumu nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky.

Další informace jsou na webu www.mestoprobyznys.cz.