Brno iD slavilo 7. narozeniny. Partneři e-shopu městských služeb Brno iD se sešli na hvězdárně.

Chytré Brno

Už je to 7️⃣ let co nejen Brňanům spolehlivě slouží, v české i anglické mutaci, 365 dní v roce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu e-shop městských služeb Brno iD. 👍

Při této příležitosti tým Oddělení spolupráce a rozvoje Magistrátu města Brna zorganizoval 13. února 2024 odpoledne, na půdě brněnské hvězdárny a planetária, historicky první setkání partnerů e-shopu Brno iD.

Účastníky přesně v 16 hodin přivítal moderátor akce Jakub Rybář, vedoucí OSR MMB.

Setkání zahájil ředitel Hvězdárny a planetária Brna Jiří Dušek. S přítomnými se podělil o zkušenosti hvězdárny (veskrze pozitivní 🙂 s Brno iD. Od roku 2021 totiž městský e-shop zajišťuje pro HaP kompletní prodej služeb. 👉 https://www.brnoid.cz/cs/hvezdarna

Poté hosty přivítala zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová. Gesčně odpovědná politička za Brno iD ve svém příspěvku také vyzvedla důležitou roli Dopravního podniku města Brna a.s. v počátcích e-shopu a roli Technických sítí Brno a.s. v současnosti.

Oliver Pospíšil, tajemník Magistrátu města Brna hovořil o digitalizaci samosprávných služeb. Zmínil také jistou paralelu s partnerským městem Vídní, která také vystupuje ke svým obyvatelům a uživatelům jednotně včetně služeb městských společností a organizací.

S historií Brno iD, se stávající nabídkou modulů e-shopu, technickém backgroundu Brno iD seznámil hosty Jan Žák z Technických sítí Brno.

Připomněl také zapojení studentů do tématu Brněnská karta v rámci Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS 2012/2013 nebo překotné programování první verze e-shopu na konci roku 2016, kdy tehdejší Rada města Brna rozhodla o realizaci první fáze projektu EOC (elektronické odbavení cestujících) se spuštěním 1. ledna 2017.

Jaroslav Petrák z Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna účastníkům setkání stručně popsal ekonomické výhody integrace digitalizovaných služeb včetně jednoznačných úspor z rozsahu pro členy rodiny Brno iD.

Připomněl, že veškerý provoz a rozvoj Brno iD financuje město Brno ze svého rozpočtu. Pro rok 2024 schválilo zastupitelstvo města Brna rozpočet: 6 mil. Kč.

4 klíčové instituce
Magistrát města Brna, Technické sítě Brno a.s., Dopravní podnik města Brna a.s., InQool a.s.

15 modulových partnerů
Dopravní podnik města Brna a.s., Kordis JMK a.s., TIC Brno, p.o., Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o., Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o., STAREZ – SPORT, a.s., Sportovní a rekreační areál Kraví hora p.o., Hvězdárna a planetárium Brno, p.o., Správa hřbitovů města Brna p.o., Muzeum města Brna, p.o., Moravská zemská knihovna v Brně, státní p.o., Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Magistrát města Brna, Odbor participace

12 ostatních partnerů včetně externích propojení (endpointů).
Například Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. a další.

To už je docela hodně institucí a hlavně konkrétních lidí. A vše musí pokud možno bezvadně fungovat. Systém musí umět průběžně a operativně reagovat na změny a nové výzvy. I proto zmínil poměrně subtilní provozní řád e-shopu městských služeb Brno iD, který jasně definuje pravidla a role klíčových institucí a osob v řízení rozvoje, podpory a zajištění provozu e-shopu Brno iD. Ještě jednou velké díky všem partnerům Brno iD za výbornou vzájemnou kooperaci a spolupráci.

Dále hostům prezentoval vybraná čísla týkající se e-shopu. Například vývoj počtu uživatelů a obratu od roku 2017 do konce roku 2023.

Krátce připomenul úspěšný redesign e-shopu na podzim roku 2023.

Na závěr svého vystoupení Jaroslav Petrák seznámil přítomné s výhledem na rok 2024. Například s tím v jaké fázi se nachází příprava nového modulu a zapojení další městské společnosti do rodiny Brno iD.

Po přestávce pak v digitáriu účastníci setkání zhlédli 45 minutové představení Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon. Poté bylo první setkání ukončeno. Děkujeme všem hostům za účast na setkání a těšíme se na příští v roce 2025.

Současně i touto cestou děkujeme za pohostinnost a pomoc při organizaci akce lidem z Hvězdárny a planetária Brno.

Za bezchybnou organizaci pak stál tým Oddělení spolupráce a rozvoje MMB.

Fotografie z akce