Brno Expat Centre spouští s podporou města Brna nové služby

Chytré Brno

Slovo “expat” popisuje zahraničního odborníka, který se za prací přesunul do jiné země. Brno se snaží expaty přilákat, a také si je udržet, jelikož svými zkušenostmi a znalostmi ve zdejších nadnárodních firmách, na univerzitách či ve školách přispívají k mezinárodnímu rozvoji města.

BEC zahraničním odborníkům kreativních, manažerských či výzkumných profesí poskytuje zdarma informační a konzultační služby.

K tomu pořádá vzdělávací akce a networkingová setkání, která dál napomáhají expatům s orientací v jejich novém domově. Jen za loňský rok se na BEC obrátili klienti s více než dvěma tisíci dotazy týkajícími se praktických aspektů života cizince v Brně, a to z více jak 100 různých zemí.

Centrum vzniklo v roce 2010, a tento týden slaví otevření své již 14. sezóny. Vedle podpory města Brna, služby centra spolufinancuje i 12 z největších brněnských zaměstnavatelů s velkým procentem pracovníků cizinců (IBM, AT&T, Red Hat, Infosys, Honeywell, Kiwi.com atd).

Jednou za rok centrum pořádá Brno Expat Fair, což je veletrh všeho, co Brno pro život cizincům nabízí. Pod jednou střechou se tak můžou prezentovat veřejné služby, spolky, kluby, aktivity i komerční nabídky pro cizince v Brně. Letošní ročník navštívilo 1 300 účastníků. Jednou ročně pak expaty vítá na akci Meet the Mayor sama primátorka.

Tři nové projekty, které v současnosti běží

Největší díl práce centra stabilně zabírají právě konzultace a asistence jednotlivým expatům. Pro nově příchozí je také důležité vytváření kontaktů a rozšiřování sociálních sítí s místními, i dalšími cizinci. Opomíjenou skupinou byli studenti. Pro tuto cílovou skupinu bude nyní otevřeno komplexní poradenství.

Nově se BEC také prostřednictvím spouse programu zaměří na partnery/partnerky (manžele/manželky), kteří následovali zahraničního odborníka za jeho zaměstnáním do Brna, a až na místě hledají své vlastní uplatnění. Protože centrum ví, že ve městě musí být spokojení oba, aby v Brně zůstali co nejdéle.

Magistrát sám také postupuje v internacionalizaci, anglicky se lze nově domluvit na dvou odborech – živnostenském a na agendě řidičských průkazů.

Informace a foto Brno Expat Centre:  https://www.brnoexpatcentre.eu/information/