Brněnské projekty na prestižním veletrhu MIPIM v Cannes

Chytré Brno

Město Brno se po 4 letech vrátilo na největší evropský realitní veletrh MIPIM v Cannes. Už od 14. března ve společné expozici Czech Cities & Regions s Prahou, Ostravou a Moravskoslezským krajem  prezentuje významné projekty a vystavuje model Chytré čtvrti Špitálka, situované do území brněnské teplárny  a model areálu Technologického parku, který již 30 let úspěšně funguje v Brně-Králově Poli. Současně návštěvníkům představuje koncept Nové čtvrti Trnité s budoucím novým hlavním nádražím. Prezentaci vhodně doplňují videa, které je pomáhají představit potenciálním investorům a developerům a v případě Technologického parku i budoucím nájemcům.

Brno se na MIPIM profiluje jako město podporující inovace a výzkumné aktivity. V České republice je známé jako univerzitní město s 65 000 studenty, patří mezi nejlepší v oblasti elektronové mikroskopie a IT a současně je průkopníkem v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Město v rámci Regionální inovační strategie systematicky více než dekádu aktivně podporuje inovativní podnikání s vysokou přidanou hodnotou i aplikovaný výzkum. Láká talentované studenty a vědce, pečuje o zahraniční expaty.

Popularizuje vědu a techniku široké veřejnosti jako atraktivní obory měnící svět a slibné kariéry. Úzce spolupracuje s výzkumnými centry na přenosu znalostí a poznatků do každodenního fungování města. Prošlapává tak cestičku k rozvíjení inovací ostatním městům v České republice. Každoroční podpora této oblasti z rozpočtu města, která není spolufinancována z žádného jiného zdroje, činí více než 140 milionů korun. Této úrovně Brno nedosáhlo za den, ale vděčí za to téměř dvacetileté intenzivní spolupráci veřejné správy, podnikatelů a univerzit.

Současně je potřeba z úrovně města připravovat a realizovat projekty, které zvýší kvalitu života obyvatel. Město pro jejich realizaci hledá strategické partnery, proto je představuje odborníkům na realitních a investičních fórech jako je právě veletrh MIPIM v Cannes.

O veletrhu je možné se více dozvědět na webových stránkách mipim.com.