23. 9. 2021 I JIC 120 vteřin: Rozvojová a humanitární pomoc

Byznys

Cílem akce je propojit moderní technologie s řešením reálných problémů. To je jedna z nejdůležitějších motivací mnoha podnikatelů, kteří pomocí svého podnikání touží změnit svět. Právě jim nabízí nezisková organizace Člověk v tísni spolupráci na společných projektech v rozvojových zemích, kde zajišťuje humanitární a rozvojovou pomoc. Člověk v tísni má zastoupení ve 22 zemích, ve kterých může firmám pomáhat s implementací dohodnutých řešení třeba ve chvíli, kdy nemohou být osobně přítomny.

Kdy akce proběhne?

23. 9. 2021, 10:00 – 12:00 hod.

Pro koho je akce vhodná?

Pro firmy, které chtějí vytvářet dlouhodobou hodnotu a mají již hotové produkty nebo prototypy z celé ČR

Pro výzkumné organizace, které se chtějí zapojit do řešení skutečně globálních výzev z celé ČR

Prozájmové organizace, neziskové organizace

Hlavními tématy jsou nejen „Klimatická změna a přírodní zdroje“, ale také „Digitalizace, AI, remote sensing, IoT“:

• Digitalizace a IoT, remote sensing související s oblastmi výše (například správa vodních vrtů, mapování studen, zalesňování, distribuční systémy, automatizovaná komunikace s mezi úřady, IVR, pokročilé využívání IoT a další)

• Využívání chytrých algoritmů

• Nové nástroje, inovativní produkty pro vzdělávání a školství

• Technologie na spolupráci s úřady, digitalizace, e-government

• Sféra dobré správy – řešení problémů využívání dat místních úřadů veřejnou správou, např. řešení na citizen engagement, podpora participace veřejnosti na správě věcí veřejných atd.

• Využití nových technologií v oblasti humanitární pomoci

Registrovat se na akci můžete do 20. 9. 2021.

Podrobnosti včetně programu a registrace najdete na https://www.jic.cz/akce/jic-120-rozvojova-a-humanitarni-pomoc/